Finnholbek.dk

Fra DIS-wiki

Skift til: Navigation, Søgning

Finnholbek.dk/genealogy er en slægtshjemmeside og database, der ifølge hjemmesidens forside indeholder stamtavler over danske adelsslægter og slægtsforskning, hovedsageligt med rødder i familierne Ahlefeldt, Skeel og Schaffalitzky de Muckadell. Forskningen kommer også omkring nordisk og europæisk adel, fyrste- og kongehuse, patricier-slægter, præstestanden, militærslægter, borgmestre og rådmænd, bryggere, storkøbmænd, og andre med relation til adelen.

Databasen oprettedes i november 2005 af Finn Josef Skeel Holbek, Faxe Ladeplads, som 20. april 2006 registrerede tilhørende internetdomæne. Udgangspunktet er Finn Holbeks bedsteforældre på fædrene side, med efterkommere og indgift familie og deres slægt, og databasen indeholder ultimo 2013 ialt 70.302 personer. Den benyttede software er The Next Generation of Genealogy Sitebuilding.

Databasen indeholder mere end 100 komplette stamtavler fra Danmarks Adels Aarbog og gengiver over 600 våbenskjolde, hvoraf størstedelen er indscannet fra ældre udgaver af årbogen og tegnet af heraldikeren Anders Thiset.

I november 2013 var der mere end 70.000 personer i databasen.

Henvisninger

Kilder til slægtsforskning
Arkiv: Aviser - CPR-register - folketælling - fæsteprotokol - kirkebøger - landbrugstællinger - lægdsruller - melderegister - skattemandtaller - skattebøger - skifteprotokol
Lokalt: Kirkegårde
Internettet: Danish Family Search - Dansk Demografisk Database - DIS-Navneregistre - Finnholbek.dk - Nygaards Sedler - Odensedatabasen - Politiets Registerblade - Wads Sedler - Wadschier.dk
Billeder: Gamle Odensebilleder
Opslagsværk: Dansk biografisk Lexikon - Jysk Ordbog - Ordbog til det ældre danske Sprog - Salmonsens Konversationsleksikon - Trap Danmark - Trap Slesvig - vejviser - Weilbachs Kunstnerleksikon
Personlige værktøjer