Kolonist

Fra DIS-wiki

Skift til: Navigation, Søgning

Kolonister er betegnelsen for dem, der nyopdyrkede hede- og mosestrækninger i 1700-tallet langs den jyske højderyg fra Rendsburg til Alheden ved Frederiks. De senere (danske) ejere af koloniststederne i 1800-tallet betegnes på grund af stedernes særlige privilegier også som kolonister og kan derfor ofte søges under denne erhvervsbetegnelse i folketællingerne.

Flækken Christiansfeld var også oprettet som en koloni med en forvaltning, der ikke lignede forvaltningen af hverken landsogn, flække eller købstad, ligesom Altona og Glückstadt, der havde andre købstadsordninger end de øvrige købstæder i Helstaten med privilegier, der gav andre religiøse grupper (jøder, katolikker, reformerte/huguenotter) ret til at udøve deres erhverv.

Målet var merkantilistisk: ved at modernisere økonomien ville omsætningen stige, ligesom en moderniseret produktion ville sænke omkostningerne, så eksporten kunne øges; skatteindtægterne til financieringen af hof, hær og flåde ville blive større ....

Se Kartoffeltysker

Personlige værktøjer