Lægdsmand

Fra DIS-wiki

Skift til: Navigation, Søgning

Lægdsmanden var ham der førte tilsyn med lægdsruller, embedet blev oprettet i 1788, var i byer tit en særlig embedsmand og på landet ofte en bonde eller sognefogeden. Lægdsmanden var underlagt lægdsforstander, der igen var underlagt krigskommissæren, senere Indenrigsministeriet.

Personlige værktøjer