Søgård gods

Fra DIS-wiki

Skift til: Navigation, Søgning

Under Søgård gods i Kliplev Sogn syd for Aabenraa hørte i perioden op til fallitten i 1722 følgende avlsgårde:

samt strøgods i en række sogne fra Alssund over mod Tønder

1709 blev bøndergodsets tilstand registreret i en General-Untersuchungsprotokoll, der indeholder både Søgård og Årtoft Godsers og de gråstenske godsers ejendomme; den beskriver de enkelte ejendommes bygninger, besætninger, udsæd og avlsredskaber samt oplyser om fæsternes navn, alder og børn. Bagerst i protokollen findes et alfabetisk register, ordnet efter fornavn
Protokollen er een af de sjældne muligheder for at få oplysninger om to-tre generationer på samme gård, før folketællingerne begynder omkr. 1770; ofte kan man udrede de mange navnesammenfald i de samtidige kirkebøger med oplysningerne om fornavne og alder i undersøgelsesprotokollen

En del af General-Untersuchungsprotokoll er tilgængelig på DIS-Danmarks hjemmeside:
Fæstere under Søgård og Årtoft godser med indholdsoversigt: Kværs, Tørsbøl, Kiding, Skovbøl, Ny Skovbøl, Svejrup, Tråsbøl, Tombøl, Felsted, Nordballe, Assenholm, Felstedskov, Felsbæk Mølle, Lundtoft, Bjergskov, Kliplev
Fæstere under Søgård og Årtoft godser med indholdsoversigt: Bovrup, Avnbøl, Hokkerup, Kjelstrup, Holbøl, Hostrup, Stubbæk Skov, Stubbæk, Røllum, Torp, Rinkenæs
Man kan bladre 1 side ad gangen eller hoppe til næste landsby med tyk pil

DAISY:
Arkivskaber: De Gråstenske Godser
Arkivserie: Jordebøger og ejendomsbeskrivelser 1709-1830
Løbenr. 153
Indhold: General-Untersuchungsprotokol über den Zustand der gräflich Ahlefeldschen Untertanen 1709

Personlige værktøjer