Slægt & Data

Fra DIS-wiki

Skift til: Navigation, Søgning

Slægt & Data er medlemsblad for foreningen DIS-Danmark - Databehandling I Slægtsforskning. Bladet udkommer fire gange om året med artikler af blandet indhold med hovedvægt på anvendelse af IT i slægtsforskning og lokalhistorie. Desuden fungerer Slægt & Data som informationskanal mellem bestyrelsen og medlemmerne og mellem medlemmerne indbyrdes.

Det udkommer i et oplag på 7500 eksemplarer (1.11.2011) og udsendes i marts, juni, september og december. Det er gratis for alle medlemmer af DIS-Danmark. Slægt & Data er registreret under ISSN 0903-6172
De links, der i årenes løb er henvist til, findes separat på Slægt&Data links, mens man finder en oversigt over artikler fra 1987 og frem på Slægt&Data (Bladet)

Personlige værktøjer