Slægtsforskeren

Fra DIS-wiki

Skift til: Navigation, Søgning


Slægtsforskeren er medlemsblad for foreningen Danske Slægtsforskere. Bladet udkommer fire gange om året med artikler af blandet indhold med hovedvægt på anvendelse af IT i slægtsforskning og lokalhistorie. Desuden fungerer Slægtsforskeren som informationskanal mellem bestyrelsen og medlemmerne og mellem medlemmerne indbyrdes.

Det udkommer i et oplag på 9300 eksemplarer (2018) og udsendes i marts, juni, september og december. Det er gratis for alle medlemmer af Danske Slægtsforskere. Slægtsforskeren er registreret under ISSN 0903-6172
Man finder en oversigt over artikler fra 1987 og frem på Bladet Slægtsforskeren

Personlige værktøjer