Tilnavn

Fra DIS-wiki

Skift til: Navigation, Søgning

Et tilnavn er et efternavn, som en person tillægges af omgivelserne. Brugen af tilnavne var meget udbredt før i tiden. Det begrænsede udvalg af fornavne kombineret med brugen af patronymer betød, at der nemt kunne være flere personer med samme navn i sognet. Derfor var det nødvendigt, at buge tilnavne, for at skelne personerne fra hinanden.

Som tilnavne kunne bruges:

  • Personens erhverv: Bonde, Smed, Væver
  • Personens bopæl: Søndergaard, Skovgaard
  • Personens oprindelse: Hjortshøj, Lading, Røgen, Mondrup
  • En personlig egenskab: Mørk, Høj, Brun

Tilnavne kunne gå i arv fra far til søn og kunne dermed antage karakter af slægtsnavne. De adskiller sig dog på flere punkter:

  • Tilnavne antages eller tillægges normalt først i voksen alder. I folketællinger ses f.eks. ofte, at kun faderen er anført med tilnavnet, mens børnene er anført med patronym.
  • Tilnavne kan bruges sammen med eller skiftevis med et patronym.
  • Tilnavne kan arves fra far til søn, men de kan også arves efter en svigerfar, konens tidligere mand, en tidligere beboer på gården eller lignende.
  • En person kan skifte tilnavn, hvis han f.eks. flytter til et andet sogn.


I tysksprogede kirkebøger ser det ligesådan ud: Bauer, Schmidt, Weber, Braun, Kaufmann, Kieler osv.

Personlige værktøjer