Danske lov

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Danske Lov er titlen på en lovbog fra 1683. Det var den første lov, der var gældende for hele kongeriget Danmark. Derimod var den ikke gældende i monarkiets øvrige dele, altså ikke i Norge eller hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Danske lov var i hovedsagen gældende indtil grundlovens indførelse i 1849, og enkelte bestemmelser gælder endnu.

Lovens historie

Umiddelbart efter at være blevet tildelt enevældig magt nedsatte Kong Frederik III en kommission, som skulle granske hele kongerigets lovgivning og finde ud af, om der var regler, der stred imod enevældet, samt at udfærdige en ny retsplejelov. Skiftende kommissioner kunne ikke fuldføre arbejdet, og imod slutningen af 1660’erne gav kongen kommissionen ordre på stoppe med granskningen og i stedet udfærdige en ny lovbog, der skulle indeholde al dansk ret, som på den tid var gældende.

13 år efter at Frederik III var død, lå udkastet til Danske Lov færdigt, således at den kunne udstedes af Kong Christian V den 15. april 1683.

Lovens indhold

Danske Lov indeholder seks bøger:

  • 1. bog: Om Retten og Rettens Personer
  • 2. bog: Om Religion og Geistligheden
  • 3. bog: Om Verdslig- og Huus-Stand
  • 4. bog: Om Søretten
  • 5. bog: Om Adkomst, Gods og Gield
  • 6. bog: Om Misgierninger

foruden den ed, dommerne skulle sværge, og den ed, vidnerne skulle sværge.


Eksterne links