Versionshistorik for "Retskrivningsreformen i 1948"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 22. mar 2014, 07:04BillyDK diskussion bidrag 1.090 bytes +1.090 Oprettede siden med 'Retskrivningsreformen fra 1948 var en gennemgribende reform af retskrivningsreglerne for dansk. Den blev udarbejdet og vedtaget d. 22. marts 1948, hvorefter den trådte i kraft...'