Tyske flygtninge i Danmark

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

I slutningen af 2. verdenskrig modtog Danmark mange tyske flygtninge, der ankom efter en dramatisk flugt over Østersøen, mens landet stadig var besat. Indtil maj 1945 var flygtningene under den tyske Værnemagts administration; i Sønderjylland blev de modtaget og indkvarteret af en hjælpeorganisation under det tyske mindretal. Efter befrielsen i maj 1945 overgik de ca. 250.000 tyske flygtninge til dansk administration. Fra de mange opholdssteder i kaserner, skoler, forsamlingshuse og private hjem blev flygtningene overført til større flygtningelejre. Dels ville man undgå fraternisering og sikre sig, at flygtningene faktisk vendte 'hjem' til Tyskland, når landet var klar til at modtage dem; men man ville også beskytte flygtningene mod den danske befolkning, der havde svært ved at acceptere, at der stadig var tyskere i landet og at Danmark skulle forsørge dem. De sidste flygtninge forlod Danmark i 1949.

For disse flygtninge og deres efterkommere er det meget vanskeligt at finde kilder, der beskriver deres ophold i landet. Varde Museum har udarbejdet en oversigt over, hvilke kilder man kan finde på Rigsarkivet, Landsarkiverne og Lokalarkiverne. Ud over de senere flygtningeprotokoller fra flygtningelejrene harKirkebøgerne for de berørte sogne i et vist omfang registreret fødsler, konfirmationer, vielser og begravelser. Men kildematerialet er meget spredt, og ikke alle kilder er digitaliseret.

Flygtningekirkegårdene opstod i efterkrigstiden, da Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ønskede, at de godt 5000 flygtningegrave, der lå spredt på de enkelte kirkegårde, blev samlet på færre store kirkegårde. Flygtningekirkegårdene tilses af Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, på hvis hjemmeside man finder en søgefunktion til databasen over tyske krigsofre.

I DIS-Navneregistre findes en Navneliste med ca. 45.000 navne; disse er linket til den kilde, hvor navnet forekommer. Ikke alle nævnte personer er flygtninge - der er også citeret navne på pårørende, der måske ikke befandt sig i Danmark. Og en del flygtninge er nævnt flere gange, når navnet både er nævnt i en flygtningeprotokol over døde og også dukker op på en flygtningekirkegård.

De digitaliserede kilder noteres på de følgende sider. Af hensyn til overskueligheden er stednavnelisterne ordnet efter amt, i Sønderjylland dog under eet.

Kilder

Jylland

Fyn

Sjælland og Bornholm

Henvisninger