Forside

Fra DIS-wiki

Skift til: Navigation, Søgning
Velkommen til DIS-Wiki
En opslagsbog om slægtsforskning
Vi har i øjeblikket 3.211 artikler

kategorier

Her præsenteres Månedens artikel for marts måned 2019:

En flække var i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten indtil 1864 en bymæssig bebyggelse med egen øvrighed og ret til at drive handel og håndværk. Den var underlagt amtets domsmyndighed.

Der er 6 flækker i Danmark, som alle er beliggende i de gamle hertugdømmer: Augustenborg, Christiansfeld, Højer, Løgumkloster, Marstal og Nordborg. Denne koncentration skyldes, at ordet flække kommer af tysk Flecken, der betegnede en by, som ikke var købstad, men havde visse særrettigheder. I dansk sammenhæng fandtes flækker derfor alene i Hertugdømmet Slesvig (herunder Ærø).

I 1836 havde følgende slesvigske byer status af flække:

 • Augustenborg (siden 1764)
 • Bredstedt/Bredsted
 • Christiansfeld (siden 1771)
 • Højer (siden 1736)
 • Kappeln/Kappel
 • Løgumkloster (før 1739)
 • Marstal på Ærø
 • Nordborg på Als (siden 1680)
 • Petersdorf på Fehmarn/Femern
 • Schwabstedt/Svavsted ved Frederiksstad
 • Wyk/Vyk på Föhr/Før

Flækkens status ændres ikke væsentligt 1869-1920. Flækker var ligesom købstæderne (undtaget Flensburg) og landsognene medlem af en amtskommune, der bl.a. varetog sygehusvæsenet.

Fra 1920 til 1970 er flække en officiel betegnelse for en by med købstadslignende rettigheder, som dog ikke havde pligt til at have et kommunalt sygehus. Da købstæderne fra 1920 blev udskilt fra amterne, skulle flækkernes andel af udgifter til amtssygehuse, amtsveje og amtsbaner også ordnes. Det medførte overvejelser om flækkernes status: er de landsbyer, underordnet amtet, eller skal de udskilles fra amtet ligesom købstæderne, dog med fælles drift af de fælles anlæg? Resultatet blev, at Augustenborg, Højer og Løgumkloster udtrådte af amtskommunen i 1920'erne, mens Christiansfeld og Nordborg forblev under deres respektive amtskommuner.

Efter kommunalreformen 1970 skelnes der ikke imellem flækker og andre kommuner.
I de sønderjyske folketællinger efter 1920 på Arkivalieronline finder man flækkerne under købstæder


Tidligere Månedens artikel: Canada - DIS-Norge - Fotograf - Haderslev Amt - Helligdagskalender - Karlebo Sogn - Lægdsruller - Patronym - Politiets Registerblade - Projekt Folketællinger - Præstens indtægter - Reval - Sejrs Sedler - Skifte - Soldat - Wads Sedler - Vejviser

Mulige emner i DIS-Wiki kunne være


 • Begreber af særlig betydning for slægtsforskningen som Borgerskabsprotokol, kirketugt, teglbrænder
 • Steder og sogne i landet, du "brænder for" og hvor du har tips og råd til andre, der søger i sognet; henvisninger til f.eks. lægdsruller ville være en stor hjælp for slægtsforskere, er ikke er stedkendte
 • En række godser er oprettet, men savner henvisninger til digitaliseringer, indekseringer eller afskrifter - se f.eks. Benzonseje Gods

Hvis et link er blåt, er opslaget oprettet, men trænger måske til at blive bearbejdet?

Bliv aktiv skribent!

Hvis du ved noget om slægtsforskning, så skriv. Bemærk dog, at indholdet i denne bog er udgivet under GNU-licensen. Det betyder, at det er frit tilgængeligt. Du må altså ikke uden tilladelse lægge indhold ind, som andre har rettighederne til. Du skal også være klar over, at andre kan finde på at kopiere, rette og ændre det du skriver. På forsiden for skribenter, kan du læse mere om, hvordan du kan hjælpe projektet.

Om DIS-Wiki

DIS-Wiki er en opslagsbog om alt, hvad der har med slægtsforskning at gøre. Vi skriver bogen i fællesskab.

Hvis der er et emne, som mangler, er du velkommen til at tilføje en artikel om det, men husk, at det skal være relevant i forbindelse med slægtsforskning.

Se først efter i oversigten, om emnet findes i forvejen. I det tilfælde er du velkommen til at udbygge og forbedre en eksisterende artikel, hvis du f.eks. har særlig viden om et emne.

Find artiklerne i oversigten eller ved at skrive et søgeord (i ental) i søgefeltet yderst tv.

Lidt statistik

Der er ialt 3.211 artikler i databasen. Dette tal indeholder ikke diskussionssider, sider om DIS-wiki, minimale "stub" sider, omdirigeringssider og andre sider, der sikkert ikke kan kaldes artikler.

Aktuelt

2018

 • 1. februar: Det svenske Riksarkivet giver fri adgang til bl. a. Kirkens arkivalier
 • 5. maj: DIS Danmark Slægt og Data og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger samles under navnet Danske Slægtsforskere (DS)
 • 1. sept.: Folketælling 1803 for Hertugdømmet Slesvig er tilgængelig
 • 15. sept.: Lars Jørgen Helbo modtager årets slægtsforskerprisAndre sprog: Tysk - Engelsk - Nederlandsk
Personlige værktøjer
Andre sprog