Melderegister

Fra DIS-wiki

Skift til: Navigation, Søgning

Melderegister er navnet på de til- og afgangslister, som de preussiske folkeregistre Standesamt førte. I Sønderjylland findes de fra 1867 og til 1921, nogle steder til 1924, hvor folkeregistrene blev indført.

I landsognene er melderegistrene ført fortløbende i hefter, i købstæderne kan man for en del af perioden desuden finde de tilhørende seddelkartoteker, som ligesom hefterne registrerer til- og fraflytning; på husfaderens kort finder man desuden oplysninger om hustru og børn.

Melderegistrene skal bestilles via DAISY eller en formular, der ligger på læsesalen på LA Aabenraa

Se også

Personlige værktøjer