Præst

Fra DS-Wiki
Version fra 11. jan 2012, 21:05 af Buchard (diskussion | bidrag) Buchard (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med ''''Præsten''' var statens repræsentant i sognet og havde som sådan mange funktioner. I mange kirker hænger tavler med navne på sognets præster siden reformationer. Kilder...')
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Spring til navigation Spring til søgning

Præsten var statens repræsentant i sognet og havde som sådan mange funktioner. I mange kirker hænger tavler med navne på sognets præster siden reformationer. Kilderne om erhvervets udøvere er mangfoldige og omtalt i Slægt&Data 1999/2 s. 29 ff. Slægt & Data

Generelt om præster

 • Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk: Artikel om præster s. 716-720.
 • Hansen, Georg: Præsten paa Landet i Danmark i det 18. Aarhundrede. En kulturhistorisk Undersøgelse, 1947
 • Nørr, Erik: Præst og Administrator, 1981

Præstehistorie/stater

 • Vibergs præstehistorie Viberg, S.W.: Almindelig dansk Præstehistorie I-IV, 1871-79 (nyoptryk 1959-60)
 • Elvius, Sofus: Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869-84, 1885-87
 • Grohshenning, Max og Hauch-Fausbøll, Th.: Danmarks Præstehistorie I-II, 1884-1911
 • Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig-Holsten fra Reformationen til 1864. I-II.
 • Hof- og Statskalenderen, Gejstligheden
 • Dansk biografisk Leksikon
 • Blå Bog
 • Rigsarkivets trykte guider
 • Niels Petersen: Kulturministeriet. Organisation og arkiv, Rigsarkivet 1984, s. 246 ff

Håndskriftsamlingen, gruppe XIV Alm. Personalhistorie, N. Gejstlighed

 • Pastor L. Vestens samlinger til en dansk præstehistorie. Alfabetisk efter præsternes navne. Sedler i 62 kapsler. Små biografier.
 • Pastor Aage Dahls præstehistoriske samlinger. 87 bd. Maskinskrevet. Topografisk. Også privatarkiv (arkivnr. 6805). Udførlig fortegnelse over bindene.

Private Personarkiver

Ca. 140 arkiver fra præster/teologer (breve, manuskripter mv.)

Private institutionsarkiver

 • Det Danske Missionsselskab
 • KFUM

Danske Kancelli (indtil 1848)

Vejledende Arkivregistratur I Kancelliet i almindelighed A: Arkivalier til oplysning ved besættelsen af gejstlige og verdslige embeder (s.4)

 • Div. præstekaldsbøger for landsdelene

Afd. D og F:

 • Registre og Tegnelser (brevbøger) m. koncepter og indlæg (1800)
 • Supplikprotokoller (en slags journal over div. bønskrivelser)
 • Gratialprotokoller (ansøgninger ordnet efter embeder, fx. præstekald) 1706-1770

G. Fællesafdelingen for samtlige departementer (s. 85-86).

 • Testamentprotokoller 1812-48
 • Testamenter 1800-48
 • Blanketregnskaber 1800-47

Afd. H:

 • Ansøgninger m.v.: Registranter m. sager 1800-48, 1. departement, kirke- og skole

Afd. I og K:

 • Testamenter 1800-1812: Registranter m. sager 1812-48, 2. og 3. Justits- og Politidepartement

Seddelregister over embedsudnævnelser 1660-1848

 • Seddelregister til Danske Kancellis testamenter 1707-1810

indberetninger fra præster

 • om landbrug, befolkning, sygdomme, skoler m.v. Se fx. afd. G, VA I s. 90ff
 • Bestallinger, nådesbevisninger (se Forskellige institutioner under Danske Kancelli H. s. 167ff)

Rentekammeret

Folketællinger og statistiske indberetninger

Reviderede regnskaber 1660-ca.1848

 • Kirkeregnskaber, topografisk ordnet. Seddelregistratur 87

Københavns Universitet

 • Det teologiske Fakultet. Eksamensprotokoller m.v. (Vejledende arkivregistratur XXI)
 • Hjælpemiddel: S. Birket Smith: Kjøbenhavns Universitets Matrikel (1661-1829) I-III (1890-1912)

Kulturministeriet (Kirke- og Undervisningsministeriet) -1916

 • 1. kontor for kirkevæsenet. Fortsættelse af Danske Kancellis 1. departement
 • Journaler og sager
 • Særlige protokoller for præsteembeders besættelse, protokoller over ansøgere m.v. 1853-1915 305 pkr.
 • Ansøgere om gejstlige embeder (alfabetisk efter navn, nr. 2752-3055)
 • Visitatser, Kirker, præstegårde m.v.

Kirkeministeriet 1916-

 • Ansøgninger om gejstlige embeder 1916-30. Se afleveringsfortegnelse på læsesalen