Flygtning

Fra DIS-wiki

Skift til: Navigation, Søgning

Flygtninge har fundet til Danmark i flere hundrede år. Selvom der først med grundloven i 1849 blev sikret religionsfrihed, havde grupper af ikke-lutheranere fået opholdsret og i begrænset omfang ret til at udøve deres religion fra slutningen af 1600-tallet

Indholdsfortegnelse

Huguenotter

Da de franske huguenotterne i 1685 mistede retten til fri religionsudøvelse, kom nogle på kongelig opfordring til Danmark som inviterede 'flygtninge'.
Ud over i de reformerte kirkebøger kan man finde oplysninger på Slægten Honoré

Jøder

Som en følge af pogromerne i zartidens Rusland kom der mange jøder fra Østeuropa til Danmark især efter 1905

Om disse er der gode oplysninger på Politiets Registerblade, der dækker Københavns befolkning 1890-1923

Tyske flygtninge 1945-1949

se Tyske flygtninge i Danmark

Kilder

Eksempler

1354: Flygtningeregistreringen (Politiafdelingen under Flygtningeadministrationen) 1945-1949
104-326. Kartotek over tyske flygtninge 1945-1948, 223 enh.
104. Ab-Al (Stregkode 8008540421, Magasinopstilling 11+Rig+6+26+06+06)
105. Al-Am (Stregkode 8008540451, Magasinopstilling 11+Rig+6+26+06+06)
106. Am-Ar (Stregkode 8008540471, Magasinopstilling 11+Rig+6+26+06+06)
107. Ar- As (Stregkode 8008540481, Magasinopstilling 11+Rig+6+26+06+06)
108. At- Ba (Stregkode 8008540531, Magasinopstilling 11+Rig+6+26+06+06)
KB-047: Ringsted Luftværn 1945-1947
Pr. 1. januar 1946 var der følgende flygtningelejre i Ringsted Politikreds:
Pavillonen (Ringsted), lejrnummer 13-01, 283 flygtninge
Kærehave Landbrugsskole, lejrnummer 13-02, 557 flygtninge
Teknisk Skole (Ringsted), lejrnummer 13-05, 220 flygtninge
3. Kartotek over flygtninge og vagtmateriale 1945-1946, 1 enh. (Stregkode 8021262041, Magasin 52+Km2+6+818+01+03)

Assens Politikreds Flygtningearkiv Registraturkort over tyske flygtninge i Assens politikreds u.å., 1 ks
Korrespondance mm. 1945, 1 pk
Indhold:
Oversigt over samtlige flygtninge i Assens politikreds
Lejrlister

C510B Grove-Simmelkær præstearkiv
9.-12. Registreringsprotokoller for tyske flygtninge i Grove-Gedhus-lejren 1946-1948, 4 bd
Indhold:
Fødte, konfirmerede, viede, døde

Tønder Politimesterarkiv
226. Luftværnschefen. Kartotekskort/Personalkarte for flygtninge, 1 pk

Henvisninger

Interne

Eksterne

Personlige værktøjer